panelarrow

EURO Budownictwo

Nowoczesne budownictwo

Jak energia słoneczna wpływa na średnie zużycie prądu?

Coraz większe zanieczyszczenie środowiska zmusza do poszukiwania nowych rozwiązań, które mają na celu zmniejszenie emisji spalin. Na tej fali coraz bardziej popularne stają się panele fotowoltaiczne, które produkują prąd na podstawie promieniowania słonecznego. Rząd prowadzi program dofinansowania instalacji takiego rozwiązania. Sprawdźmy, jak energia ze słońca wpływa na średnie zużycie prądu.

Możliwości uzyskania energii ze słońca
Energia pobierana z promieni słonecznych pozwala na wytwarzanie prądu. Jego ilość, jaką panele fotowoltaiczne są w stanie wygenerować zależy od intensywności promieni, a zatem także od pory dnia i roku. Im więcej słońca dociera do panelu, tym lepsze osiągi w wytwarzaniu energii. Instalacja fotowoltaiczna może mieć różny zakres mocy. Szacuje się, że panel o mocy 1 kW jest w stanie wyprodukować ok. 900-980 kWh prądu w ciągu roku, a instalacja 5 kW ok. 4000, do 5000 kWh. Wpływ na ilość ma zarówno lokalizacja, warunki pogodowe, jak i kąt nachylenia paneli. Ilość ta odpowiada poziomowi, jaki wskazuje średnie zużycie prądu w ciągu roku dla czteroosobowej rodziny. Zakres wyprodukowanego prądu będzie oczywiście większa latem, kiedy dni są dłuższe i bardziej słoneczne, niż zimą. W przybliżeniu jednak można powiedzieć, że instalacja paneli fotowoltaicznych  jest w stanie pokryć średnie zużycie prądu konwencjonalnego przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla o 2200 kg rocznie.

Zalety
W zależności od możliwości instalacji oraz warunków pogodowych, można powiedzieć, że koszt instalacji paneli zwróci się po okresie mieszczącym się w przedziale 8-14 lat. To dość długi okres czasu, jednak na instalację paneli możemy uzyskać dofinansowanie, co pozwoli w pełni cieszyć się oszczędnościami o wiele szybciej. Prąd pochodzący z paneli jest pozyskiwany w sposób ekologiczny, a jego produkcja nie przyczynia się do zanieczyszczania powietrza. Posiadanie własnej alternatywnej elektrowni czyni nas także niezależnymi od ciągłości dostawców. Dzięki takiemu rozwiązaniu, możemy korzystać z prądu w każdej chwili, bez względu na awaryjność dostawców konwencjonalnych.

 

Comments are closed.