panelarrow

EURO Budownictwo

Nowoczesne budownictwo

Kim jest deweloper?

Deweloper to podmiot zajmujący się budową oraz sprzedażą nowych mieszkań lub domów. Może nim zostać osoba fizyczna, osoba prawna oraz podmiot nieposiadający osobowości prawnej.

Główne zadanie podmiotu

Przedsiębiorca, który zajmuje się zbytkiem lokali mieszkalnych, ma za zadanie oddać do sprzedaży przedmiotowy budynek, przekazując prawo własności nabywcy.

To oznacza, że w zakresie działań inwestora jest:

  • stworzenie projektu budowlanego lub nabycie praw do niego od innego podmiotu,
  • zakup materiałów do budowy,
  • pozyskanie od odpowiednich podmiotów niezbędnych do przeprowadzenia budowy zezwoleń administracyjnych,
  • nadzór nad budową przeprowadzaną przez fachowców,
  • oddanie do użytku budynku.

Po uzyskaniu wszelkich stosownych dokumentów, możliwe jest zbycie przez dewelopera prawa do domu lub mieszkania. Jeśli mowa o sprzedaży mieszkań w budynku wielorodzinnym, inwestor jest właścicielem mieszkania do momentu jego sprzedaży. Po tym fakcie, choć przestaje być właścicielem mieszkania, pozostaje członkiem spółdzielni mieszkaniowej do czasu sprzedaży ostatniego posiadanego mieszkania.

Deweloper mieszkaniowy a komercyjny

Oprócz budowy budynków mieszkalnych jak bloki wielorodzinne lub domy jednorodzinne, przedsiębiorcy zajmują się także stawianiem budynków komercyjnych, takich jak hotele, galerie handlowe czy biurowce.

Każdy z takich inwestorów dokładnie określa profil swojej działalności, informując czy jego budowy są przeznaczone dla nabywców prywatnych, czy firmowych. Deweloperem mieszkaniowym, który znajduje się pod adresem domd.pl określa się tego przedsiębiorcę, który zbywa lokale na rzecz klientów prywatnych, a komercyjny to ten, który tworze rozmaite budynki użytku publicznego, jak hotele.

Warto wspomnieć, że inwestor nie musi ograniczać swojego pola działalności wyłącznie do jednego z wyżej wskazanych rodzajów. W praktyce coraz częściej zdarza się, że jeden podmiot zajmuje się obydwoma rodzajami działalności, świadcząc swoje usługi zarówno klientom prywatnym, jak i firmowym. Ma to na celu maksymalizację zysków ze sprzedaży lokali.

Comments are closed.