panelarrow

EURO Budownictwo

Nowoczesne budownictwo

Czym jest kompensacja mocy biernej?

Wysokość rachunków za pobór i wykorzystanie energii elektrycznej, nierzadko nas zaskakuje. W przeważającej mierze jest to związane z nieracjonalnym korzystaniem z prądu i jego bezzasadnym pobieraniem, czyli brakiem oszczędności zużycia. Rachunki mogą zawyżać także pewne zjawiska, które wpływają na nieefektywną pracę sieci. Żeby im przeciwdziałać stosowana jest kompensacja mocy biernej.

Co to jest moc bierna?

Tzw. moc bierna to jedna z trzech mocy, które składają się na prąd. Występuje ona między źródłem energii, a jej odbiornikiem końcowym. Obok mocy biernej występuje także moc czynna, która zamieniana jest na pracę użytkową oraz pozorna, która stanowi swoistą sumę obydwu wcześniej wymienionych mocy. Moc bierna, choć nie wykonuje żadnej pracy, to jest niezbędna w procesie pobierania i wykorzystywania energii elektrycznej przez urządzenia końcowe. Może mieć ona dwojaki charakter. Spotykamy się zarówno z mocą indukcyjną, czyli tą, która jest pobierana oraz pojemnościową, czyli oddaną, będącą wynikiem generowania jej przez urządzenie.

Na czym polega kompensacja mocy biernej?

Zarówno moc bierna indukcyjna, jak i pojemnościowa, przyczyniają się do strat oraz wpływają na zaniżanie sprawności przewodów kablowych. Przesył mocy biernej siecią energetyczną wywołuje zatem duże straty, a tym samym generuje wyższe rachunki dla odbiorcy energii. Zjawisko, które określa się jako kompensacja mocy biernej ma temu przeciwdziałać. Polega ono na wytworzeniu mocy biernej, której zaistnienie jest niezbędne do pracy urządzenia, ale jednoczesnym zlokalizowaniu jej w pobliżu odbiornika, który jej potrzebuje, nie zaś na przesyłaniu jej siecią. Dzięki temu, następuje znaczne zniwelowanie natężenia prądu w sieci, co przyczynia się do zmniejszenia napięcia, a tym samym redukcji strat mocy w sieci. Umożliwia to dokonania zmniejszenia przekroju przewodów, co znacznie zwiększa atrakcyjność ekonomiczną przesyłu. Dzięki temu, istnieje możliwość bardziej wydajnego wykorzystania sieci, a dla odbiorcy energii elektrycznej, poczynienia oszczędności dzięki znacznie niższym rachunkom za prąd.

Comments are closed.