panelarrow

EURO Budownictwo

Nowoczesne budownictwo

Czym jest sondowanie statyczne i na czym polega?

sondowanie statyczneSondowanie statyczne CPTU i CPT stosowane jest na całym świecie. Ma na celu rozpoznanie podłoża gruntowego i pozwala na bezpośrednie wykorzystanie wyników pomiarów. Wykorzystuje się je podczas projektowania pali fundamentowych oraz fundamentów bezpośrednich.

Sprzęt służy do określania parametrów gruntów niespoistych i spoistych – stopnia plastyczności i zagęszczenia, wytrzymałości na ścinanie w warunkach bezodpływowych czy modułu ściśliwości. Stożek elektryczny pozwala na uzyskanie jeszcze więcej danych o badanym gruncie. Jego końcówka z czujnikiem ciśnienia wody porowej pozwala na stały pomiar tego parametru w profilu geologicznym.

Zastosowanie sondowania statycznego może okazać się niemożliwe w sytuacji, gdy w gruncie zalega przede wszystkim frakcja bardzo gruboziarnista i gruboziarnista np. zwietrzeliny gliniaste, pospółki i żwiry. Wówczas nietrudno o uszkodzenie stożka pomiarowego. Lepiej więc postawić na sondowanie dynamiczne DPH i DPSH. Sondowanie statyczne warto uzupełniać dodatkowo wierceniami badawczymi, poborem próbek gruntów oraz badaniami w laboratorium.

Badanie sondą CPT stosowane jest do precyzyjnego określania parametrów danego gruntu. Ma na celu określenie właściwości poszczególnych warstw.

Comments are closed.