Fotowoltaika dla firm – czy to się opłaca?

fotowoltaika dla firm

W ostatnich latach panele fotowoltaiczne stały się przedmiotem wielu inwestycji. Dzięki dotacjom i korzystnym umowom prosumenckim zakładano je przede wszystkim w prywatnych domach. W 2022 roku w wyniku zmiany zasad odbioru nadwyżek prądu, zainteresowanie fotowoltaiką na rynku indywidualnym zaczęło maleć. Wyraźnie zwiększył się natomiast trend pozyskiwania „zielonej” energii wśród przedsiębiorców, na co główny wpływ miały skokowe wzrosty cen energii elektrycznej. Czy rzeczywiście fotowoltaika dla firm jest opłacalna?

Kiedy fotowoltaika dla firm jest opłacalna?

fotowoltaika dla firm

Głównym odbiorcą energii elektrycznej w firmach produkcyjnych są maszyny i urządzenia, niezbędne do realizacji zadań produkcyjnych. Koszty rachunków za prąd powodują, że wiele firm podwyższa ceny wyrobów gotowych, stając się niekonkurencyjnymi, albo ogranicza lub zawiesza swoją działalność. Firmy produkcyjne zużywają energię elektryczną głównie do w godzinach swojej pracy: na pierwszą lub drugą zmianę.

Większość z tego czasu pokrywa się z najwyższą wydajnością pracy paneli fotowoltaicznych. Zakładając instalację, przedsiębiorstwo pozyskuje prąd, który zużywa na swoje bieżące, bezpośrednie potrzeby, bez konieczności przesyłania nadwyżek do sieci. Prawidłowo zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna będzie zasilać większość maszyn, przynosząc realne oszczędności. Niewielkie nadwyżki, pozostałe w czasie, gdy maszyny nie pracują, mogą być magazynowane w magazynach energii, lub magazynach ciepła, służąc do ogrzewania np. wody do mycia dla pracowników lub ogrzewania suszarni, jeżeli firma korzysta z takich technologii.

Inne zyski z instalacji fotowoltaicznej

Innym, mniej wymiernym, choć ważnym zyskiem z zainstalowania fotowoltaiki, jest ekologiczny wizerunek przedsiębiorstwa. Duże koncerny przemysłowe, poszukując kontrahentów, szczególną wagę przykładają do ekologii. Systemy ISO 14001 lub CSR traktują jako oczywistość, szukając dodatkowych argumentów, które pokazują przyszłego partnera w biznesie jako odpowiedzialnego i myślącego perspektywicznie. W przypadku małych, lokalnych przedsiębiorstw, fotowoltaika dla firm jest postrzegana jako działania prospołeczne, które przyczyniają się do eliminacji szkodliwych emisji w najbliższej okolicy. 

 Instalacje fotowoltaiczne dla firm to nie tylko tani prąd, który daje przedsiębiorstwu przewagę cenową nad konkurencją. To również ekologiczny wizerunek marketingowy, istotny zarówno w małym, lokalnym biznesie, jak i wśród dużych, rynkowych graczy.