Fotowoltaika dotacje – jak uzyskać dofinansowanie?

Fotowoltaika na dachu

Instalacja fotowoltaiczna to przyszłość nie tylko dla firm, ale i dla zwykłych gospodarstw domowych. Jednak inwestycja wiąże się z poniesieniem sporych kosztów jednorazowych. W 2023 roku pod hasłem fotowoltaika dotacje można znaleźć co najmniej kilka sposobów na uzyskanie dodatkowego finansowania. Na jak duże wsparcie można liczyć i co należy zrobić?

Programy dofinansowania fotowoltaiki 2023

Są dwa proste sposoby, które znacznie ułatwią zakup instalacji fotowoltaicznej. Pierwszy z nich zakłada uzyskanie bezzwrotnej dotacji na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej (https://eon.pl/dla-domu/portal-o-odnawialnych-zrodlach-energii/energia-ze-slonca/fotowoltaika-dotacje). Kwota dofinansowania zależy w głównej mierze od mocy instalacji fotowoltaicznej. Drugi sposób to niskooprocentowana pożyczka, która jest bardzo korzystna.

Obecnie na terenie Polski można skorzystać z takich programów jak:

  • Mój Prąd,
  • Czyste Powietrze,
  • Czyste Powietrze Plus,
  • Stop Smog,
  • Agroenergia,
  • Zielona energia w gospodarstwie rolnym,
  • Energia Plus.

Pierwsze cztery programy, to projekty skierowane do osób fizycznych, następnie Agroenergia oraz Zielona energia w gospodarstwie rolnym do rolników, z kolei Energia Plus do przedsiębiorstw. Chociaż zdecydowana większość programów skierowana jest do odbiorców indywidualnych i przedsiębiorstw, to znajdą się również takie, z których mogą korzystać jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie mieszkaniowe, a nawet kościoły. Dlatego też każdy bez wyjątku może skorzystać z wybranej formy dofinansowania. 

Wymienione programy mają zasięg ogólnokrajowy. Warto jednak zapoznać się z lokalnymi programami wsparcia, które zależne są od konkretnego województwa. 

fotowoltaika z dotacji - pan zakładający panele

Dotacje na fotowoltaikę dla prosumentów

Aby otrzymać stosowne dofinansowanie należy złożyć odpowiedni wniosek, który obecnie składany jest online przed specjalny e-formularz. W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem wniosków i dołączeniem wymaganych dokumentów, wiele firm oferuje profesjonalną pomoc w tym zakresie.

Przed przystąpieniem do programu warto porównać ofertę ogólnokrajowa i regionalną, a następnie wybrać najbardziej opłacalną opcję. Istotny jest również fakt prefinansowania lub jego brak. Niektóre programy oferują dotację dopiero po uregulowaniu wszystkich kosztów związanych z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej.