panelarrow

EURO Budownictwo

Nowoczesne budownictwo

Głowica jako część urządzenia wiertniczego

Budownictwo, górnictwo, czy geologia to branże, które nie mogłyby się rozwijać, gdyby nie zaawansowane technicznie urządzenia wiertnicze. Wśród nich oczywiście kluczową rolę odgrywają wiertnice.

Podział urządzeń wiertniczych

Podstawowym podziałem tego typu urządzeń jest podział na wiertarki oraz wiertnice. Pod pierwszym pojęciem rozumieć należy maszyny ręczne oraz części napędowe stosowane w maszynach podporowych oraz w urządzeniach wozowych. Wiertnicami nazywa się natomiast maszyny pracujące w trybie stacjonarnym.

Bez głowicy ani rusz

Jednym z kluczowych elementów wyposażenia każdego urządzenia wiertniczego jest głowica wiertnicza. Jej rodzaj, a tym samym rola, jaką spełnia, zależne są oczywiście od rodzaju urządzenia. W wiertnicach z napędem pneumatycznym występuje głowica przepłuczkowa. Jej zadaniem jest usuwanie zwiercin. W wiertnicach dołowych zastosowanie znajdują natomiast głowice obrotowe, które służą głównie przekazywaniu obrotów ze skrzyni na wrzeciono. Na szczególną uwagę zasługuje też głowica wiertnicza stosowana przy dowiercaniu złóż. Tutaj pełni ona rolę swoistego czopu. Zamykając wylot, chroni przed ewentualnym wybuchem, co może mieć miejsce przy odwiertach np. gazu ziemnego.

Comments are closed.