Maski przeciwgazowe w pracach budowlanych – co warto wiedzieć?

Maski przeciwgazowe - co warto wiedzieć?

Maska przeciwgazowa to jeden z najważniejszych środków ochrony indywidualnej znajdujący zastosowanie nie tylko w straży pożarnej, ale również w zakładach pracy, w których zatrudnieni mogą być narażeni na kontakt z niebezpiecznymi gazami lub cząsteczkami w powietrzu.

Rodzaje masek przeciwgazowych

Zarówno straż pożarna, jak i zakłady pracy korzystać mogą w różnych rodzajów masek przeciwgazowych. Bez wątpienia muszą być one zawsze dostosowane do sytuacji, w których są używane. Pomimo tej różnorodności wszystkie spośród masek przeciwgazowych można przydzielić do jednej dwóch kategorii.

W sprzedaży dostępne są maski przeciwgazowe filtracyjne oraz maski izolacyjne. W pierwszym przypadku ma się do czynienia ze środkiem ochrony układu oddechowego, który oczyszcza skażone toksycznymi gazami lub niebezpiecznymi cząsteczkami powietrze za pomocą specjalistycznych filtrów.

Z kolei w przypadku maski izolacyjnej ma się do czynienia z produktem, który nie pobiera zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz. Oznacza to, że maska izolacyjna działa w ramach systemu zamkniętego. Do maski podłączona jest butla gazowa oraz tzw. worek oddechowy. Co warto wiedzieć na temat poszczególnych rodzajów masek?

Maska filtracyjna

Maska filtracyjna to, jak zostało wcześniej napisane to środek ochrony indywidualnej, który pozwala na pobieranie zanieczyszczonego powietrza. Niemniej jednak, zanim powietrze dostanie się ono do układu oddechowego, przechodzi przez szereg wyspecjalizowanych filtrów, które są zdolne do zatrzymania wszystkich niebezpiecznych cząsteczek.

Tego rodzaju maski dodatkowo wyposażone są w specjalistyczne membrany, które pozwalają na swobodną komunikację. Dodatkowo najwyższej jakości modele wyposażone są w specjalne złącza, które pozwalają osobie noszącą maskę na swobodne przyjmowanie płynów. Co warto jeszcze wiedzieć na tematy masek izolacyjnych?

Maski izolacyjne

Maski izolacyjne opierają się na całkowicie innym schemacie działania, niż wcześniej wspomniane modele filtracyjne. W tym przypadku ma się do czynienia z połączoną z butlą gazową maską, która całkowicie chroni noszącą osobę przed powietrzem z zewnątrz.

W praktyce oznacza to, że tego rodzaju modele nie posiadają zaworów oraz filtrów. Do najważniejszych części masek izolacyjnej zaliczyć się można tzw. worek oddechowe oraz pochłaniacze regeneracyjne. Do czego służą te elementy systemu?

W przypadku pochłaniacza regeneracyjnego ma się do czynienia z wypełnionym substancją chemiczną elementem, który pozwala na uzyskanie tlenu. W przypadku worka mowa o elemencie, który służy m.in. do przechowywania tlenu oraz wody, które powstał w wyniku rozbicia wydychanego dwutlenku węgla.