panelarrow

EURO Budownictwo

Nowoczesne budownictwo

Prąd dla firm małych, średnich i dużych

Różnorodność taryf energetycznych sprawia, że możliwe jest dostosowanie najbardziej optymalnego wariantu do potrzeb i wymagań poszczególnych przedsiębiorstw. Inne taryfy przeznaczone są dla małych i średnich firm niż dużych przedsiębiorstw, które podłączone są do sieci wysokiego napięcia o mocy umownej przekraczającej 40 kW. Każda z taryf oznaczona jest przy pomocy konkretnego symbolu, co należy mieć na uwadze przy ich wyborze.

Prąd dla firm małych i średnich

Jeśli firma przyłączona jest do sieci o niskim napięciu i mocy umownej poniżej 40 kW, może skorzystać z taryfy energetycznej C11 i C12. Pierwsza jest taryfą jednostrefową, czyli całodobową, z niezmienną stawką energii za kilowatogodzinę. Jest to jedna z najczęściej wybieranych taryf przez małe i średnie firmy, które korzystają z prądu o różnych godzinach. Jeśli możliwe jest zaplanowanie harmonogramu pracy w taki sposób, aby co najmniej połowa całkowitego zapotrzebowania energetycznego przypadała na godziny pozaszczytowe, objęte niższą stawką za kWh, bardziej opłacalnym wariantem jest taryfa dwustrefowa. Do wyboru są dwa warianty – taryfa C12a i C12b. W godzinach szczytowych obowiązuje droższy prąd – godziny poranne i popołudniowe. Taryfa C12b dzieli dobę na strefę nocna i strefę dzienną. Jeśli prąd dla firmy jest z sieci o mocy umownej większej niż 40 kW, można wybrać taryfę C21, C22a lub C22b. Przy możliwości dokładnego określenia dobowego zużycia energetycznego, można wybrać taryfę trójstrefową C23 – najtańszy prąd obowiązuje w tzw. pozostałych godzinach doby – przede wszystkim nocą.

Jaka taryfa energetyczna w przypadku dużego przedsiębiorstwa?

W przypadku dużych firm, które zasilane są z sieci o średnim i wysokim napięciu sprzedawcy prądu mają do zaoferowania taryfy z grup A i B. W przypadku rozliczania jednostrefowego do dyspozycji są taryfy B11, B21 i A21. Taryfami dwustrefowymi są natomiast B22 i A22. Przedsiębiorstwa mogą również skorzystać z taryfy trójstrefowej B23 lub A23. Do wyboru są też taryfy czterostrefowe takie jak B24 i A24. W przypadku tych ostatnich należy liczyć się z tym, że nie wszyscy polscy dostawcy energii elektrycznej mają taryfę czterostrefową w swojej ofercie.

Comments are closed.